מבנים,מבנים תת קרקעיים
דנה הנדסה
CSCEC
CSCEC

אודות הפרויקט

הפרויקט כלל תכנון וליווי הביצוע של תחנות רק"ל תת-קרקעיות לאורך רחוב אבן גבירול, תל אביב. התחנות אשר ברוחב של 22 מטר, באורך של עד 200 מטר ובעומק מרבי של 30 מטר, תוכננו ובוצעו בשיטת "חפור וכסה" (CUT & COVER). המבנה העליון של התחנה מהווה גשר פלדה במפתח של 22 מטר המאפשר את התנועה על גבי התחנות. לכל תחנה, שניים או שלושה מבני כניסה בגיאומטריה שונה.
הפרויקט מאופיין בתכנון וביצוע העבודות בשטח עירוני צפוף מתחת למי תהום ובתיאום עם תשתיות צפופות ומורכבות. משרד ג.א.ש ביצע בין היתר סקירת מבנים והכנת סקר סיכונים למבנים הסמוכים.