ג.א.ש מתמחה בתחומי הנדסה מגוונים, לרבות תכנון, יעוץ הנדסת בניין, תאום ופיקוח של קונסטרוקציות מורכבות, מחלפים וגשרים, תוך מתן פתרונות מקצועיים בכל אחד משלבי התכנון. לחברה ידע יקר ערך וניסיון נרחב בתכנון גשרים, בנינים ומבנים שונים בתחום ההנדסה האזרחית. בנוסף, מתמחה החברה בעריכת חוזים ומכרזים, כתבי כמויות, מפרטים, אומדני עלויות, יעוץ לאפשרות ביצוע, מחקרי היתכנות (Feasibility Studies) והנדסת ערך (Value Engineering) על-מנת להביא למיטוב הפרויקט ולהוזלת עלויות הבנייה.

מבנים תת קרקעיים

ג.א.ש מתמחה בתכנון הנדסי המאופיין במבנים טמונים בקרקע המושפעים באופן ניכר מתכונות הקרקע ומההשפעה ההדדית בין הקרקע למבנה, כולל פירי דחיקה ושילוח למנהרות TBM, חניונים תת קרקעיים, תחנות תת קרקעיות ועוד. תכנון המבנים נעשה בין היתר בשיטת חפור וכסה (Cut & Cover) ובכרייה קונבנציונאלית בסלע ובקרקע רכה (NATM). החברה מתגאה בביצוע פרויקטים רבים מסוג זה, ביניהם תחנות הרכבת התת קרקעיות ופירי השילוח של פרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב. לצורך כך, אנו משתמשים בתוכנות אלמנטים סופיים מהמתקדמות בעולם למטרת מידול אינטראקציה בין מבנה וקרקע. יכולת זאת מאפשרת לנו להגיע לפתרונות כלכליים ונכונים יותר, המדמים את המציאות בצורה מדויקת יותר ומאפשרים ללקוח לקבל החלטות טובות יותר הן בזמן התכנון והן בזמן הביצוע.
פרויקטים