ג.א.ש מתמחה בתחומי הנדסה מגוונים, לרבות תכנון, יעוץ הנדסת בניין, תאום ופיקוח של קונסטרוקציות מורכבות, מחלפים וגשרים, תוך מתן פתרונות מקצועיים בכל אחד משלבי התכנון. לחברה ידע יקר ערך וניסיון נרחב בתכנון גשרים, בנינים ומבנים שונים בתחום ההנדסה האזרחית. בנוסף, מתמחה החברה בעריכת חוזים ומכרזים, כתבי כמויות, מפרטים, אומדני עלויות, יעוץ לאפשרות ביצוע, מחקרי היתכנות (Feasibility Studies) והנדסת ערך (Value Engineering) על-מנת להביא למיטוב הפרויקט ולהוזלת עלויות הבנייה.

מבני דרך

ג.א.ש מעניקה פתרון הוליסטי לכלל הפרויקט ומתכננת עבור הלקוח את כל סוגי המבנים, לרבות קירות תומכים מכל הסוגים, קירות אקוסטיים, גשרי שילוט, מעברים חקלאיים, מעבירי מים, מעברים אקולוגיים ועוד. הפילוסופיה התכנונית שלנו נובעת מתפיסה של "קטן כגדול", ומשמעה התייחסות רצינית ויסודית גם למבנים הקטנים יותר בפרויקט, מתוך הבנה שהם בעלי השפעה מכרעת על הצלחת הפרויקט.
פרויקטים