ג.א.ש מתמחה בתחומי הנדסה מגוונים, לרבות תכנון, יעוץ הנדסת בניין, תאום ופיקוח של קונסטרוקציות מורכבות, מחלפים וגשרים, תוך מתן פתרונות מקצועיים בכל אחד משלבי התכנון. לחברה ידע יקר ערך וניסיון נרחב בתכנון גשרים, בנינים ומבנים שונים בתחום ההנדסה האזרחית. בנוסף, מתמחה החברה בעריכת חוזים ומכרזים, כתבי כמויות, מפרטים, אומדני עלויות, יעוץ לאפשרות ביצוע, מחקרי היתכנות (Feasibility Studies) והנדסת ערך (Value Engineering) על-מנת להביא למיטוב הפרויקט ולהוזלת עלויות הבנייה.

גשרים ומחלפים

ג.א.ש מתמחה בתכנון גשרים ומחלפים בארץ ובחו"ל, בכלל זאת גשרי רכב, גשרי רכבת כבדה, גשרי רכבת קלה, גשרי הולכי רגל מעברים אקולוגיים ועוד. מאז הקמתה, ב-1979, צברה החברה ניסיון רב בתכנון גשרים, כולל גשרים מורכבים המבוצעים בשיטות דוגמת גשרי מקטעים טרומיים, גשרי מקטעים יצוקים באתר באמצעות תבנית מתקדמת (Form Traveler), גשרי דחיקה, גשרי פלדה, גשרי מקטעי קורות (Spliced Girder) ועוד. לחברה ניסיון רב בביצוע חישובים סטטיים ודינאמיים ייחודיים באמצעות תוכנות מתקדמות ייעודיות לגשרים ולשיטות הביצוע שלהם. בין היתר חברתנו מתמחה בביצוע אנליזות לא ליניאריות בזמן (Time History Analysis), אנליזת דחיפה (Pushover Analysis), שלביות ביצוע ברמת המבנה והחתך ועוד.
פרויקטים