ג.א.ש מתמחה בתחומי הנדסה מגוונים, לרבות תכנון, יעוץ הנדסת בניין, תאום ופיקוח של קונסטרוקציות מורכבות, מחלפים וגשרים, תוך מתן פתרונות מקצועיים בכל אחד משלבי התכנון. לחברה ידע יקר ערך וניסיון נרחב בתכנון גשרים, בנינים ומבנים שונים בתחום ההנדסה האזרחית. בנוסף, מתמחה החברה בעריכת חוזים ומכרזים, כתבי כמויות, מפרטים, אומדני עלויות, יעוץ לאפשרות ביצוע, מחקרי היתכנות (Feasibility Studies) והנדסת ערך (Value Engineering) על-מנת להביא למיטוב הפרויקט ולהוזלת עלויות הבנייה.

שיקום וחיזוק מבנים

לג.א.ש ידע נרחב וניסיון רב שנים בתכנון שיקומים וחיזוקים לגשרים, מנהרות ומבנים שונים, כולל הכנת פרוגרמות שיקומיות לצורך הערכת מצב המבנים ואופן הטיפול הנדרש לצורך שיקומם. החברה מתאפיינת בתכנון יצירתי לחיזוק מבנים תוך התחשבות באילוצי הביצוע הרבים המאפיינים מבנים אלה, ובשימוש במגוון רחב של מוצרי שיקום בצורה המיטבית והמתאימה ביותר לכל פרויקט.
פרויקטים