ג.א.ש מתמחה בתחומי הנדסה מגוונים, לרבות תכנון, יעוץ הנדסת בניין, תאום ופיקוח של קונסטרוקציות מורכבות, מחלפים וגשרים, תוך מתן פתרונות מקצועיים בכל אחד משלבי התכנון. לחברה ידע יקר ערך וניסיון נרחב בתכנון גשרים, בנינים ומבנים שונים בתחום ההנדסה האזרחית. בנוסף, מתמחה החברה בעריכת חוזים ומכרזים, כתבי כמויות, מפרטים, אומדני עלויות, יעוץ לאפשרות ביצוע, מחקרי היתכנות (Feasibility Studies) והנדסת ערך (Value Engineering) על-מנת להביא למיטוב הפרויקט ולהוזלת עלויות הבנייה.

BIM

ג.א.ש מתקדמת יחד עם עולם ההנדסה האזרחית, ומיישמת תהליכי תכנון בשיטת BIM. לחברה מספר פרויקטים המנוהלים על ידי לקוחותינו בשיטה זאת. מחלקת BIM של ג.א.ש כוללת מהנדסים מומחים בעלי ידע רחב בתוכנות תלת מימד מתקדמות, אשר משתמשים ביכולות המידול התלת מימדי בכדי ליעל את התכנון ולצמצם סיכונים בהיבטי הביצוע, לוחות הזמנים ועלויות הפרויקטים.