שיקום וחיזוק מבנים
Rodolfo Ferreira
JORGE BOTTI
cujo uy

אודות הפרויקט

הפרויקט כלל חיזוק והרחבת גשר שנבנה בשנות ה-40 של המאה ה-20, מעל נהר רחב ושטחי הצפה. הגשר המקורי שרוחבו 8.35 מ' הורחב ל-13.5 מ'. בעבודות השיקום והחיזוק נעשה שימוש בטכנולוגיות מגוונות הכוללות חתך ארגזי מבטון מזויין וקורות מלבניות, הוספת דריכה חיצונית, סיתות זיז המיסעה והתקנת זיזי פלדה על גבי החתך הארגזי לצורך יציקת פלטת מיסעה חדשה.
מקטעי הדריכה באורך 40.5 מ' כוללים זיז בכל צד כשבינהם קטע של 'פלטה צפה' מקורות טרומיות מלבניות, שעליהן פלטה יצוקה.