גשרים ומחלפים
בשלב התכנון: אג'יס ; בשלב הביצוע: דוד אקרשטיין
תכנית אב לתחבורה ירושלים
י.ד ברזאני בשיתוף לינום

על הפרוייקט

בפרויקט זה בוצעה הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים מרחוב הנרייטה סאלד ועד בית החולים הדסה עין כרם, מתחילת התוואי ברחוב הנרייטה סאלד, דרך צומת אורה עד בית החולים הדסה עין כרם. בקצה תוואי הקו עולה הרכבת למפלס בניין האשפוז על גבי גשר הרק"ל (באורך של כ-240 מ' ו-12 מפתחים). שיטת ביצוע המבנה העליון כללה פלטה יצוקה באתר דרוכה דריכת אחר. הפרויקט בוצע בשטח אורבני וצפוף, מרובה קונפליקטים עם תשתיות קיימות, כאשר גאומטריית הגשר מתאפיינת בעקומה אופקית משתנה ורוחב משתנה. על גבי הגשר תוכננה התחנה הסופית של הקו, לרבות כל המערכות הנדרשות. הגשר תוכנן לקבלת עומסי רעידות אדמה משמעותיים, ולצורך כך נעשה שימוש במרסנים סייסמים לשיכוך תגובת הגשר בזמן רעידות אדמה. התכנון כלל ביצוע אנליזה לא ליניארית בזמן "non linear time history analysis". הפרויקט כלל גשרים, קירות תומכים, מעברים תחתיים, מבני מערכות וסככות פלדה.