גשרים ומחלפים
אתגר הנדסה
נתיבי איילון
דרכים- אשטרום

אודות הפרויקט

במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים בנתיבי איילון תוכננו שני גשרי מקטעים אשר יוצרים למעשה מפלס שלישי למחלף גלילות, גשרים המחברים את כביש מספר 20 לכביש מספר 5. גשר BR-01 מחבר בין איילון צפון לכביש 5 מזרח ואורכו כ- 650 מ', בעוד גשר BR-02 מחבר בין איילון דרום לכביש 5 מערב ואורכו כ- 740 מ'. המפתח הגדול של גשר BR-02 מעל רצועת איילון, לרבות רצועת רכבת ישראל, מגיע ל- 112 מטר.
שיטת הביצוע שנבחרה על ידי ג.א.ש היא שיטת היציקה המאוזנת באמצעות תבנית מתקדמת (Form Traveler Method), בה המבנה העליון של הגשר נבנה מהנציבים כלפי מרכז המפתחים ורק בשלבים האחרונים מתחברים כל מקטעי הגשר למבנה אחד שלם ואחיד.
גשרים אלו הם פרויקטים ייחודיים בנוף הישראלי, הן במופע האדריכלי והן במורכבות ההנדסית הכרוכה בביצועם.