גשרים ומחלפים
האחים מרגולין
רכבת ישראל
שיכון ובינוי

על הפרוייקט

גשר רכבת למסילה כפולה, באורך 260 מ', החוצה את נחל בוהו. זהו גשר קורות בחתך תעלה באיזור רגיש מבחינה נופית, הכולל טיילת ומתחם פארק אקולוגי. מפתחי הגשר הם כ-33 מ' וגובה הנציבים כ-20 מ'. סך השטח הכולל בפרויקט זה: כ- 3,200 מ"ר. המבנה העליון של הגשר מורכב מקורות טרומיות בחתך תעלה דרוכות בדריכת אחר ופלטת מיסעה מבטון מזויין יצוקה באתר על גבי תבניות אבודות. הקורות שמשקלן כ-220 טון בוצעו באתר במפעל שדה, הונפו באמצעות מנופים מיוחדים והורכבו במקומן הסופי.