מבנים
איתם הנדסה
רכבת ישראל
שלב א' - י.ד. עשוש.

על הפרוייקט

תחנת רכבת תעופה (תחנת שוהם) ממוקמת לאורך המסילה המזרחית, אשר נבנית בימים אלה ותשמש כמרכז תחבורתי יחד עם השלמת פיתוח כביש 40 העתידי. התחנה נבנית בסמוך לקרית שדה התעופה והיא כוללת מאפיינים אדריכלים עיצוביים וחדשניים, תוך שימור מבנים מתקופת המנדט הבריטי. האתגרים בפרויקט זה כללו תכנון מבנים תוך התמודדות עם אתגרים עיצוביים והנדסיים שונים.