מנהרות
תכנון דנה הנדסה, ביצוע א. ספיבק
CSCEC
CSCEC

אודות הפרויקט

הפרויקט כלל תכנון וליווי הביצוע של עבודות המנהור, סקירת מבנים והכנת סקר סיכונים למבנים ולתשתיות בתוואי, תכנון 10 מנהרות מקשרות, תכנון עבודות דיוס לאיטום וייצוב הקרקע ותכנון עבודות הגנה למבנים. המנהרות הראשיות בוצעו בשיטת TBM EPB, ואילו המנהרות המקשרות בוצעו בשיטת הכרייה הקונבנציונלית. הפרויקט מאופיין בתכנון וביצוע העבודות בשטח עירוני צפוף מתחת למי תהום ובקרקע חולית, חציית מבני תשתיות ראשיים ומעבר בצמוד ומתחת למבנים בני יותר מ- 100 שנה.