מנהרות
דנה הנדסה
שותפות מוסמטרוסטרוי ומנרב
שותפות מוסמטרוסטרוי ומנרב

אודות הפרויקט

ביצוע צמד מנהרות באורך של כ- 3.5 ק"מ לרכבת כבדה בקו המהיר ירושלים-תל אביב, כולל מנהרות מקשרות ופורטלים זמניים וסופיים. המנהרות הראשיות בוצעו בטכנולוגיית TBM, המנהרות המקשרות בשיטת כרייה קונבנציונאלית N.A.T.M, והפורטלים בשיטת "חפור וכסה". הפרויקט התאפיין בביצוע מנהרות בקוטר גדול במסלע רך תחת לחצי מים גבוהים וכלל פיתוח ותכנון עבור ביצוע קטעי מנהרות "חפור וכסה" באמצעות מכונות הכרייה, לצורך קיצור לוחות הזמנים.
בפרויקט זה שימשה בין היתר חברת ג.א.ש כמתכנן המוביל מטעם הקבלן.