מנהרות
דנה הנדסה
שותפות CRTG ושיכון ובינוי
שותפות CRTG ושיכון ובינוי

על הפרוייקט

תכנון של קטע מנהור בין פיר השילוח בהרצל, עד לתחנת בן גוריון ברמת גן באורך של כ- 5.7 ק"מ. העבודה כללה בין היתר, תכנון צמד המנהרות, שבביצוע על ידי TBM, מנהרות קשר בביצוע בכריה כל 250 מ', בדיקה של השפעת המנהרה על מבנים לאורך הדרך, הכנת דוחות של BRA Building Risk Assessment וגם דוחות של BCS Building Condition Survey, התאמת תכנון התחנות לביצוע על ידי מעבר ה TBM לפני ביצוע התחנות (Tunnel Antecedent), תכנון מערכת הבקרה של העבודה על ידי ניטור וקביעת ערכיים גבוליים (Trigger Values), תכנון וביסוס של אלמטים הנדרשים לביצוע ה-TBM כגון מסגרות דחיפה (Pushing Frame), בריכות שקוע, מסועה, Sealing Rings טבעות איטום, ועוד אלמנטים נוספים.
כמו כן בוצע מעקב על הביצוע, בקרה על תוצאות הניטור, מתן יעוץ שוטף לקבלן, הכנת דוחות מעקב של התקדמות ה- TBM, ועבודות נוספות.