גשרים ומחלפים
אפשטיין
נתיבי ישראל
טר ארמה

על הפרוייקט

במסגרת הפרויקט של הרמת כביש 2 מעל נחל פולג וסוללת הכביש השוקעת באזור נתניה, תוכננו שני גשרי דחיקה בשטח של כ-10,000 מ"ר, ובאורך של כ-245 מ' כל אחד. על מנת לשמור על זרימת התנועה המאסיבית בכביש 2, תוכננו הגשרים בפרויקט בשיטת הדחיקה. התכנון כלל התאמה גיאומטרית מורכבת, עקב התמודדות עם היות תוואי הגשר בעל עקומה אנכית ואופקית גם יחד. בפרויקט זה תוכננו גם קירות תומכים ואקוסטיים מסוגים שונים, מעבירי מים, גשרי שילוט, גשר חקלאי, וכן חצר יציקה עבור מקטעי הגשר.