גשרים ומחלפים
מע"צ
מע"צ

אודות הפרויקט

גשר סמי אינטגרלי, הממוקם ליד צומת סער כביש 989, רמת הגולן, המאופיין כאזור בעל הגברה סיסמית גבוהה. גשר זה בנוי מקורות טרומיות בחתך I (אאשטו) מבטון דרוך ופלטת מיסעה מבטון יצוקה באתר. הגשר בעל מפתח בודד של כ-34 מ'.