גשרים ומחלפים
מעצ
מעצ
חברת סולל בונה

על הפרוייקט

גשר באורך של כ-640 מ', המהווה נדבך מרכזי בהשלמת מחלף גנות-השבעה המאפשר תנועה בכמה כיוונים. הגשר משמש לפנייה מכיוון דרום לכיוון מערב ועובר מעל לכביש 4, ובעת הקמתו היה גשר הכביש הארוך ביותר במדינה. הגשר תוכנן בשיטת מקטעי קורות (Spliced Girders) בשטח כולל של כ-9,000 מ"ר, ובמפתח מקסימאלי של 64 מ'.