גשרים ומחלפים
א. ספיבק
נתי
תען עבודות עפר

על הפרוייקט

צמד גשרי דרך יצוקים באתר על גבי טפסות ובאורך מפתח יחיד של 62.0 מ' כל אחד. מיסעת הגשרים תוכננה בחתך ארגזי ברוחב משתנה של 12.5-14.5 מ' דרוך בדריכת אחר. שטחם הכולל הוא כ-1700 מ"ר, וגובהם הסטטי הינו 2.9 מ'.
הפרויקט כלל בין היתר: מעבר תחתי, מעבר בעלי חיים, קירות דיפון, קירות תמך וקירות סלארי עם עוגנים.