גשרים ומחלפים
קבוצת גדיש
מוריה
סולל בונה

על הפרוייקט

במסגרת פרויקט חיבור השכונות הצפוניות של ירושלים בכביש עורק מרכזי, תוכננו על ידי ג.א.ש מספר גשרים, קירות תמך, קירות דיפון, קירות מסמרי עפר, מעבירי מים וגשרי שילוט.
צמד הגשרים העיקרי בפרויקט תוכנן בשיטת מקטעי קורות (spliced girders) ובשטח כולל של כ-12,000 מ"ר.