גשרים ומחלפים
מע"צ
אשטרום

על הפרוייקט

מחלף אשדוד דרום כולל ארבעה גשרי כביש בשטח כולל של כ-15,000 מ"ר. הגשרים בוצעו בשיטות שונות כגון גשרי קורות בחתך תעלה ובחתך I (אאשטו) דרוכות דריכת קדם ואחר. פרויקט זה כלל בין היתר מספר רב של מבני דרך ביניהם קירות תומכים, גשרי שילוט, עמודי תאורה גבוהים ומבני ניקוז שונים.